Werkwijze

U kunt via de e-mail, het aanmeldformulier of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken met logopediepraktijk Balk.

Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt. U dient een verwijsbrief van uw arts en geldig legitimatie bewijs van u of uw kind mee te nemen naar de eerste afspraak.

De eerste keer zal een intakegesprek plaatsvinden waarin uw hulpvraag besproken wordt. De logopedist zal aanvullende informatie aan u vragen die relevant kan zijn voor het verdere traject. Vervolgens wordt een logopedisch onderzoek gestart. Het logopedisch onderzoek omvat 1 of meerdere sessies.

Na aanleiding van uw hulpvraag en het onderzoek wordt de indicatie met u besproken.

De logopedische behandeling wordt gestart en / of er worden adviezen gegeven.

Er wordt gedurende de behandelperiode regelmatig met u geƫvalueerd over de voortgang van de behandeling.

Een logopedische behandeling duurt een half uur en zal gemiddeld wekelijks plaatsvinden. Indien wenselijk kan hiervan worden afgeweken.