Vergoeding

Logopedie valt in 2022 in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Logopediepraktijk Balk heeft voor 2022 contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedisch onderzoek en behandeling zal dus volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar geldt een eigen risico.

Onderzoek en behandelingen worden door ons direct aan uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd. Mocht blijken dat u onvoldoende verzekerd bent dan bent u zelf verantwoordelijk  voor het voldoen van de declaratie.

Onderstaande tarieven gelden:

  • Wanneer u geen zorgverzekering heeft
  • Wanneer de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt
  • Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

Tarieven

Individuele zitting reguliere logopedie; € 42,00

Eenmalig specifiek onderzoek; € 83,00

Anamnese en onderzoek na verwijzing; € 83,00

Instructie / overleg met ouders / verzorgers  cliënt; € 42,00

Overleg met derden; € 83,00

Verslaglegging op verzoek (per uur); € 83,00

Uit toeslag bij behandeling aan huis / instelling; € 24,00

Telefonisch consult; € 22,00

Verzuimtarief *; € 35,00

Logopedie is vrijgesteld van BTW.

*  Onderzoek en behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Niet nagekomen afspraken kunnen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht en worden dan niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.