Logopedie

De logopedist onderzoekt, behandelt en geeft advies onder andere bij moeilijkheden op het gebied van;
spraak, taal, afwijkende mondgewoonten, adem en stem.

Spraak

Een stoornis in de spraakontwikkeling kan worden omschreven als het niet of verkeerd uitspreken van een bepaalde klank, meerdere klanken of klankverbindingen. Men spreekt dan ook wel van een articulatiestoornis. De spraakontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Wanneer uw kind mogelijk afwijkt van dit patroon kunt u de hulp van logopediepraktijk Balk inschakelen. De logopedist kan beoordelen of de spraak van uw kind afwijkend verloopt en of behandeling gewenst is.

Slissen, binnensmonds, onverstaanbaar, te snel spreken of stotteren vallen ook onder spraakproblemen waarbij een logopedist u kan helpen.

Taal

Ook de taalontwikkeling behoort zich te ontwikkelen volgens een bepaald patroon. Soms verloopt de taalontwikkeling bij een kind anders dan we zouden verwachten.

Het kan zijn dat de taalontwikkeling achter loopt ten opzichte van leeftijdsgenoten of dat uw kind moeilijkheden heeft met specifieke aspecten van de taal; bijvoorbeeld een beperkte woordenschat, matige zinsbouw of met het begrijpen van taal.

Dit kan ertoe leiden dat uw kind bijvoorbeeld onvoldoende wordt begrepen door zijn of haar omgeving, dat uw kind zijn of haar omgeving niet altijd goed begrijpt of moeite heeft om voldoende mee te komen op school.

Bij logopediepraktijk Balk kunnen wij de taalontwikkeling van uw kind in kaart brengen en u vertellen hoe hij of zij zich ontwikkelt ten opzichte van het te verwachten patroon.

Indien er een achterstand of afwijking aanwezig lijkt te zijn kunnen wij u en uw kind hierbij helpen.

Afwijkende mondgewoonten

Logopediepraktijk Balk is gespecialiseerd in het begeleiden van u of uw kind wanneer sprake is van afwijkend mondgedrag.

Er kan sprake zijn van open mondgedrag bij u of uw kind. Dit kan een gevolg zijn van langdurige neusverstopping of van andere gewoonten uit de vroege kindertijd.
Kinderen met veel voorkomende keel-, neus- en oorproblemen ademen vaak door de mond. Doordat de mond veel open is neemt de tong een slappe positie in tegen (of op) de ondertanden. Dit kan een negatieve invloed uitoefenen op het gebit, de kaak (groei) en de spraak.

Een afwijkende slik kan eveneens een negatieve invloed uitoefenen op het gebit, de kaakstand en de uitspraak van u of uw kind. Er kan scheefgroei ontstaan.

Net als een open mond, een afwijkende slik kunnen zuiggewoonten eveneens een negatieve invloed hebben op het gebit, de kaakstand en de spraak. Bij verkeerde zuiggewoonten kunt u denken aan duimzuigen, vingerzuigen, tongzuigen, liplikken en lipbijten.

Bij logopediepraktijk Balk kunnen wij u gespecialiseerd helpen bij het afleren van deze afwijkende mondgewoonten door middel van Oromyofunctionele therapie (OMFT). U voorkomt en / of verhelpt hiermee scheefstand van het gebit en / of de kaak.
Wij beschikken over diverse apparatuur om diverse metingen uit te voeren.

Stem en adem

De adem en stem zijn één van de belangrijkste middelen tijdens communiceren. Ademhaling en stem werken nauw samen tijdens verbaal communiceren.
Wanneer de ademhaling verkeerd is of de stem onjuist gebruikt wordt kan dit vervelende klachten veroorzaken.


De keel kan geïrriteerd raken, de stem kan hees gaan klinken, de stem kan anders klinken dan voorheen, spreken kan vermoeiend zijn, hyperventilatie klachten kunnen optreden…

Bij logopediepraktijk Balk kunnen wij u helpen met bovenstaande klachten. Uw logopedist zal door middel van onderzoek en observatie nagaan waar uw adem en / of stemproblemen door veroorzaakt worden en kan door middel van oefening en adviezen helpen deze klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Logopedie bij volwassenen

Ook als volwassene kunt u, uw partner of familielid terecht bij Logopediepraktijk Balk, wanneer er moeite ontstaat met spreken, taal of slikken.
Dit kan bijvoorbeeld door hersenschade ten gevolge van een bloeding of verstopping. Ook bij diverse ziektebeelden (zoals Parkinson en dementie) kunnen er problemen ontstaan in het spreken, eten en drinken of de taal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Logopediepraktijk Balk.