Kwaliteit

Logopediepraktijk Balk voldoet aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in dit register te worden opgenomen moeten onze logopedisten voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

De logopedisten van logopediepraktijk Balk zijn ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Daarnaast zijn wij aangesloten bij diverse kwaliteitskringen.

Klachtenregeling en privacy

Klachtenregeling

Wij hopen dat de logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Indien u klachten heeft over uw logopedist, het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling dan kunt u dit eerst met uw behandelend logopedist bespreken. Wanneer uw klacht duidelijk is, zullen wij proberen deze op te lossen.

Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patiƫnten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliƫnten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Balk volgt deze klachtenregeling. Klik hier voor de brochure van de Wkkgz

Privacy

Bij logopediepraktijk Balk gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens en uw gegeven vertrouwelijke informatie.

Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie verstrekken aan derden over het logopedisch onderzoek en / of de logopedische behandeling van u of uw kind. Indien overleg met derden gewenst is zullen wij dit altijd met u overleggen.

Per 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet binnen alle landen in de EU; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel ‘privacywet’ genoemd. Voor een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop wij als Logopediepraktijk Balk met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij naar onze Privacy Policy